Nhận gia công xếp ly vải

Chúng tôi chuyên nhận gia công xếp ly vải

-Xếp ly dẻ quạt

- Xếp ly nằm

- Xếp ly tăm

- Xếp ly lá tre

- Xếp ly cân

- Xếp ly hộp

Đảm bảo nhanh, chuẩn xác theo yêu cầu

0906.22.77.36

0902.262089

#xeplydequat, #eplydequat, #xeplynam #eplynam #xeplytam #eplytam #xeplycan #eplycan #xeplylatre

3 views0 comments