Nhận gia công cắt dây viền

Chúng tôi nhận gia công cắt dây viền từ cuộn sang cuộn, cắt viền thiên, viền ngang, cắt mex, keo, với độ chính xác cao, ít hao hụt


Link tham khảo hoạt động của máy


#catvien, #catdayvien, #dichvucatvien

1 view0 comments