Dịch vụ xử lý co rút vải

Chúng tôi nhận xử lý độ co rút của vải để sau khi cắt, may, giặt, vải giữ được sự ổn định, không bị co, hụt thông số

Đặc biệt, vải sau khi xử lý mềm, mịn, phẳng hơn.

Rất thích hợp cho vải dệt kim, vải co dãn ...


#dichvuxulycorutvai, #dichvuxulyco, #xulyvai, #xulycorutvai

1 view0 comments